แสดงคำถวายพระพรทั้งหมด - วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
คำถวายพระพรที่ 119
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
คำถวายพระพรที่ 120
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายรัชชานนท์ สิงห์คำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
คำถวายพระพรที่ 121
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุจันทา นักจัดการงานทั่วไป
คำถวายพระพรที่ 122
Dating for everyone. Just do it! Follow this link: http://bit.do/fJrxN?h=cf89ad36bc04b4ebaaedd0342cfaee77&
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
Dating for everyone. Just do it! Follow this link: http://bit.do/fJrxN?h=cf89ad36bc04b4ebaaedd0342cfaee77&
1